A.1 Kesova Nail, Musiki meselleri

(Musical tales) 

Kesova Nail, Musiki meselleri , Mayataş, Istanbul 1975. 

PDF formatında taranan kitap

 1936 yılında İstanbul'da doğan Nail Kesova'nın Türk San'at Mûsikîmiz üzerindeki ciddi çalışmaları 1959 yılında değerli müzikolog Lâika Karabey ile başlamış ve ünlü ses san'atkârı Safiye Ayla ile gelişmiştir. 

Kesova, Kudümzenbaşı Sadettin Heper'den mevlevi Âyinler, Neyzenbaşı Halil Can ve Hopçuzade Şakir Çetiner'den İlahi ve diğer formdan, semâzenbaşı Ahmet Bican Kasabcğlun'dan semâ' meşk etmiştir.